ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร


แบนเนอร์โฆษณาบริเวณนี้สำหรับ ผู้ตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบอาคาร อัตรา 10,000 บาทต่อปี ซื้อตอนนี้ แถมอีก 6 เดือน


 

 

 

 

 

 สำเนาใบรับรอง ร๑ ปี ๒๕๕๑

ร.1 เลขที่ ออกให้ ณ วันที่ อาคาร ที่ตั้ง เจ้าของอาคาร เลขที่ ชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร สแกนใบ ร๑
1/2551 30 ม.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 900/19 ซอย- ถนนสามเสน หมู่- แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
2/2551   ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 35/225 ซอย- ถนนบางนา-ตราด หมู่4 แขวงบางนา เขตบางนา บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
3/2551 24 เม.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 64/9 ซอย- ถนนบรมราชชนนี หมู่7 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
4/2551 24 เม.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 152 ซอย- ถนนอ่อนนุช หมู่6 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
5/2551 29 เม.ย. 2551 ป้ายบนดิน 68/24 ซอย- ถนนบรมราชชนนี หมู่12 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
6/2551 29 เม.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 81 ซอยลาดพร้าว 84 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
7/2551 29 เม.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 150/29 ซอย- ถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน หมู่- แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
8/2551 29 เม.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 16/7 ซอย- ถนนสายบางแวก หมู่8 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
9/2551 29 เม.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 78/3 ซอย- ถนนรามอินทรา หมู่3 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
10/2551 29 เม.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 142 ซอยลาดพร้าว 80 ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
11/2551 29 เม.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 25/2 ซอย- ถนนบรมราชชนนี หมู่12 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
12/2551 29 เม.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 661 ซอย- ถนนสุขาภิบาล 1 (นวมินทร์) หมู่5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
13/2551 29 เม.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) - ซอย- ถนนเพชรเกษม 69 หมู่- แขวงหลักสอง เขตบางแค บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
14/2551 29 เม.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 67/15 ซอย- ถนนรามอินทรา หมู่14 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
15/2551 29 เม.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 99/32 ซอย- ถนนพุทธมณฑลสาย 2 หมู่7 แขวงบางไผ่ เขตบางแค บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
16/2551 29 เม.ย. 2551 SCB Park Plaza (East) ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) ตึก 22 ชั้น และตึก 6 ชั้น ชั้นใต้ดิน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 19 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงจตุจักร เขตจตุจักร บริษัท มหิศร จำกัด น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
17/2551 29 เม.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 54/1 ซอย- ถนนนิมิตรใหม่ หมู่5 แขวงทรายกองดิน เขตมีนบุรี บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
18/2551 29 เม.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 44/49 ซอย- ถนนจรัญสนิทวงศ์ หมู่- แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
19/2551 8 พ.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย - ซอย- ถนนประดิษฐ์มนูธรรม หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง บริษัท วี.คอนกลอมเมอเรท จำกัด น.0082/2550 บริษัท เอส.ที.ออดิเตอร์ จำกัด ลิงก์
20/2551 8 พ.ค. 2551 เล้าเป้งง้วน 1 ตึก 33 ชั้น จำนวน 1 หลัง 333 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่- แขวงจอมพล เขตจตุจักร บริษัท ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) น.0093/2550 บริษัท นนกรุ๊ป จำกัด ลิงก์
21/2551 8 พ.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 805 ซอย- ถนนนวมินทร์ หมู่10 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
22/2551 8 พ.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 2222 ซอยลาดพร้าว 98/1 ถนนลาดพร้าว หมู่8 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
23/2551 8 พ.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 5/256 ซอยมัยลาภ ถนนรามอินทรา หมู่3 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
24/2551 8 พ.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 95/334-335 ซอยคู้บอน ถนนวัดคู้บอน หมู่1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
25/2551 8 พ.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 99/188 ซอยโชคชัย 4 ถนนสุขาภิบาล-บางกะปิ หมู่9 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
26/2551 8 พ.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 262 ซอย- ถนนพระราม 9 หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
27/2551 8 พ.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 547 ซอย- ถนนประชาอุทิศ หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
28/2551 8 พ.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 44/139 ซอยพหลโยธิน 48 ถนนพหลโยธิน หมู่3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
29/2551 8 พ.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 23/6 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว-วังหิน หมู่14 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
30/2551 8 พ.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 102/4 ซอย- ถนนเทอดดำริ หมู่- แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
31/2551 8 พ.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 1907 ซอย- ถนนพหลโยธิน หมู่5 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
32/2551 5 มิ.ย. 2551 ยูเนียน มอลล์ ตึก 7 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 54 ซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงจอมพล เขตจตุจักร บริษัท สยามจตุจักร จำกัด น.0094/2550 บริษัท ยูที อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
33/2551 4 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 252/1 ซอย- ถนนประชาอุทิศ หมู่1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
34/2551 4 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 9/1 ซอย- ถนนบรมราชชนนี หมู่11 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
35/2551 4 มิ.ย. 2551 โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ ตึก 11 ชั้น จำนวน 1 หลัง 300/1 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง บริษัท ศาลาแดง เทอร์เรส จำกัด บ.0051/2550 นายปรีชา ยิ่งสุทธิพันธุ์ ลิงก์
36/2551 4 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 41/9 ซอย- ถนนบรมราชชนนี หมู่18 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
37/2551 4 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 256/1 ซอยเพิ่มสิน ถนนประชาสงเคราะห์ หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
38/2551 4 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 45/105 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว หมู่8 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
39/2551 4 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 3/8 ซอย- ถนนประดิษฐ์มนูธรรม หมู่6 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
40/2551 4 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 282/1-2 ซอย- ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
41/2551 4 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 28 ซอยโยธินพัฒนา ถนนประดิษฐ์มนูธรรม หมู่- แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
42/2551 4 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 17/17 ซอย- ถนนสุคนธสวัสดิ์ หมู่1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
43/2551 4 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 31/9 ซอย- ถนนพระยาสุเรนทร์ หมู่9 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
44/2551 5 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 65/11 ซอย- ถนนกรุงเทพกรีฑา หมู่8 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
45/2551 5 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 166 ซอย- ถนนสุขาภิบาล 3 หมู่12 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
46/2551 4 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 41/1 ซอย- ถนนเลียบวารี หมู่1 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
47/2551 4 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 126 ซอย- ถนนวัชรพล หมู่8 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
48/2551 4 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 31 ซอย- ถนนสุวินทวงศ์ หมู่8 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
49/2551 4 มิ.ย. 2551 ป้ายบนดิน 65/1 ซอย- ถนนกาญจนาภิเษก หมู่17 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
50/2551 4 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 116 ซอย- ถนนพระราม 6 หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
51/2551 4 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 30/7 ซอย- ถนนสุวินทวงศ์ หมู่3 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
52/2551 4 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 52/9 ซอย- ถนนสุขาภิบาล 5 หมู่1 แขวงสายไหม เขตสายไหม บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
53/2551 4 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 160 ซอย- ถนนรามอินทรา หมู่12 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
54/2551 5 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 12/358 ซอย- ถนนรามคำแหง หมู่3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
55/2551 5 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 42/8 ซอยวัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 หมู่2 แขวงออเงิน เขตสายไหม บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
56/2551 5 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 51/64 ซอยชินเขต 2 ถนนงามวงศ์วาน หมู่6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
57/2551 5 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 321 ซอย- ถนนวัชรพล หมู่4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
58/2551 4 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 100 ซอย- ถนนสุทธิสารวินิจฉัย หมู่- แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
59/2551 5 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 94/117 ซอยโกสุมรวมใจ 7 ถนนโกสุมรวมใจ หมู่4 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
60/2551 5 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 25/21 ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม่-พระราม 9 หมู่6 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
61/2551 5 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 21/63 ซอยวิภาวดี 60 ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
62/2551 5 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 132 ซอย- ถนนนวลจันทร์ หมู่12 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
63/2551 5 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 370 ซอยโยธินพัฒนา ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
64/2551 5 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 190 ซอย- ถนนสุทธิสารวินิจฉัย หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
65/2551 5 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 111 ซอย- ถนนราษฎร์พัฒนา หมู่7 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
66/2551 5 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 38 ซอย- ถนนเทียมร่วมมิตร หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
67/2551 5 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 3043 ซอย- ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
68/2551 5 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 1266 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว หมู่- แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
69/2551 5 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 95/76 ซอย- ถนนลาดปลาเค้า หมู่5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
70/2551 18 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย 49/3 ซอย- ถนนพระรามที่ 2 หมู่6 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
71/2551 18 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 62/1 ซอย- ถนนวงแหวน หมู่1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
72/2551 18 มิ.ย. 2551 บางกอกไทย ทาวเวอร์ ตึก 18 ชั้น จำนวน 1 หลัง 108 ซอย- ถนนรางน้ำ หมู่- แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี บริษัท บางกอกไทย(1988) จำกัด น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
73/2551 18 มิ.ย. 2551 ตึก 8 ชั้น 33/5-6 ซอย- ถนนอ่อนนุช หมู่- แขวงประเวศ เขตประเวศ บริษัท พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต) จำกัด บ.0879/2550 นายสุริยา วิริยโสภาภาค ลิงก์
74/2551 18 มิ.ย. 2551 แสงทองธานี 82 ซอย- ถนนสาทรเหนือ หมู่- แขวงสีลม เขตบางรัก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
75/2551 18 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน 99/1 ซอย- ถนนเพชรเกษม หมู่- แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด บ.0045/2550 นายสมชาย โตวิวัฒน์ ลิงก์
76/2551 18 มิ.ย. 2551 โรงแรมเอราวัณ 494 ซอย- ถนนราชดำริ หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน) น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.แกรนด์กรุ๊ป ลิงก์
77/2551 18 มิ.ย. 2551 ธญาณทาวเวอร์ 1252 ซอย- ถนนพัฒนาการ หมู่- แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตี้ส์ จำกัด น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
78/2551 18 มิ.ย. 2551 โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ 4 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย บริษัท เอราวัณ เพลินจิต จำกัด น.0098/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.แกรนด์กรุ๊ป ลิงก์
79/2551 26 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 72/3 ซอย- ถนนบรมราชชนนี (ขาออก) หมู่7 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
80/2551 26 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย - ซอย- ถนนพระยาสุเรนทร์ หมู่- แขวงบางชัน เขตคลองสามวา บริษัท กรีนพาร์ค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด น.0082/2550 บริษัท เอส.ที.ออดิเตอร์ จำกัด ลิงก์
81/2551 26 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก (บนดิน) จำนวน 1 ป้าย - ซอย- ถนนปัญญา-อินทรา หมู่- แขวงบางชัน เขตคลองสามวา บริษัท กรีนพาร์ค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด น.0082/2550 บริษัท เอส.ที.ออดิเตอร์ จำกัด ลิงก์
82/2551 26 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 20/37 ซอย- ถนนบางขุนเทียน หมู่1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
83/2551 26 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 150/139 ซอย- ถนนสวนผัก หมู่4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
84/2551 26 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 45/400-401 ซอย- ถนนพระรามที่ 2 หมู่- แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
85/2551 26 มิ.ย. 2551 ตึก 24 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 46 ซอยอารีย์ 1 ถนนพหลโยธิน หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท นิติบุคคลอาคารชุดโนเบิล ไลท์ บ.0308/2550 นายอรรณพ ปิยะชนกวงศ์ ลิงก์
86/2551 26 มิ.ย. 2551 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลเอนเตอร์เทนเมนท์ 554 ซอย- ถนนบรมราชชนนี หมู่- แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลเอนเตอร์เทนเมนท์ บ.0719/2550 นายเกียรติชัย ลิ้มทองคำ ลิงก์
87/2551 26 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 665/5 ซอย- ถนนจรัญสนิทวงศ์ หมู่- แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย บริษัท วี.กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด น.0037/2550 บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด ลิงก์
88/2551 26 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 687 ซอย- ถนนเพชรเกษม หมู่- แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ บริษัท ฟิฟท์ รีเทล จำกัด น.0003/2550 บริษัท บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006) จำกัด ลิงก์
89/2551 26 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 59/55 ซอย- ถนนพุทธบูชา หมู่7 แขวงบางมด เขตจอมทอง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
90/2551 26 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 427/1 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท หมู่1 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
91/2551 26 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 24/28 ซอย- ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี หมู่6 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
92/2551 26 มิ.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 25 ซอย- ถนนถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี หมู่12 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด น.0003/2550 บริษัท บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006) จำกัด ลิงก์
93/2551 11 ก.ค. 2551 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
94/2551 11 ก.ค. 2551 ทาวเวอร์ พาร์ค คอนโดมิเนียม 52/35 ซอยสุขุมวิท 3 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา นิติบุคคลอาคารชุดทาวเวอร์ พาร์ค บ.0058/2550 นายประกิต ว่องสมบูรณ์สิน ลิงก์
95/2551 11 ก.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 43/381 ซอยวิชัยวิทยา ถนนเอกชัย หมู่7 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
96/2551 11 ก.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 23/27 ซอย- ถนนเพชรเกษม หมู่9 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
97/2551 11 ก.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 88/14 ซอย- ถนนพุทธมณฑลสาย 2 หมู่7 แขวงบางไผ่ เขตบางแค บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
98/2551 11 ก.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน 77/9 ซอย- ถนนบรมราชชนนี หมู่7 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา บริษัท ปิโตรนาส รีเทล พรอพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด น.0003/2550 บริษัท บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006) จำกัด ลิงก์
99/2551 11 ก.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน 136/6 ซอย- ถนนกาญจนาภิเษก(วงแหวน) หมู่17 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
100/2551 11 ก.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 199/5 ซอย- ถนนศรีนครินทร์ หมู่1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
101/2551 11 ก.ค. 2551 นิติบุคคลอาคารชุดเอราวัณคอนโด 370 ซอย- ถนนพุทธบูชา หมู่- แขวงบางมด เขตทุ่งครุ นิติบุคคลอาคารชุดเอราวัณคอนโด บ.0051/2550 นายปรีชา ยิ่งสุทธิพันธุ์ ลิงก์
102/2551 11 ก.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) จำนวน 1 ป้าย - ซอยรามคำแหง 190/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บ.0021/2550 นายชวกร ถวาย ลิงก์
103/2551 11 ก.ค. 2551 เทสโก้ โลตัส สาขาแจ้งวัฒนะ ตึก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 300 ซอย- ถนนแจ้งวัฒนะ หมู่1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด น.0013/2550 บริษัท ชินรัช โฟร์เทคเตอร์ จำกัด ลิงก์
104/2551 11 ก.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก จำนวน 1 ป้าย 300 ซอย- ถนนแจ้งวัฒนะ หมู่1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด น.0013/2550 บริษัท ชินรัช โฟร์เทคเตอร์ จำกัด ลิงก์
105/2551 22 ก.ค. 2551 เอ วัน โฮเต็ล ตึก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 5 ซอยศูนย์วิจัย 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท มิตรเอวัน จำกัด บ.0509/2550 นายสุรินทร์ อัศวมั่นคง ลิงก์
106/2551 22 ก.ค. 2551 วรวิทย์ 222 ซอย- ถนนสุรวงศ์ หมู่- แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์วรสมบัติ น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
107/2551 22 ก.ค. 2551 ทรู ทาวเวอร์ ตึก 36 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 18 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
108/2551 22 ก.ค. 2551 อาคาร เค ที บิลดิ้ง 61/3 ซอย- ถนนพระรามที่ 2 หมู่- แขวงบางมด เขตจอมทอง บริษัท เคทีบิลดิ้ง จำกัด น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
109/2551 22 ก.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 63/70 ซอย- ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล หมู่1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
110/2551 22 ก.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 176/3 ซอย- ถนนเจริญนคร หมู่- แขวงบุคคโล เขตธนบุรี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.0008/2550 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
111/2551 22 ก.ค. 2551 โรงแรม เอ วัน กรุงเทพฯ ตึก 12 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 9 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่- แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท เอ วัน กรุ๊ป จำกัด บ.0509/2550 นายสุรินทร์ อัศวมั่นคง ลิงก์
112/2551 22 ก.ค. 2551 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ 88 ซอยรองเมือง 2 ถนนพระรามที่ 6 ตัดใหม่ หมู่- แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน บริษัท โกลเด้น แอสเซ็ท จำกัด บ.0509/2550 นายสุรินทร์ อัศวมั่นคง ลิงก์
113/2551 22 ก.ค. 2551 โรงภาพยนต์ธนบุรีรามา 697/18 ซอย- ถนนจรัญสนิทวงศ์ หมู่- แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด โรงภาพยนต์ธนบุรีรามา บ.0719/2550 นายเกียรติชัย ลิ้มทองคำ ลิงก์
114/2551 22 ก.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 26/2 ซอย- ถนนกัลปพฤกษ์ หมู่- แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด บ.0045/2550 นายสมชาย โตวิวัฒน์ ลิงก์
115/2551 22 ก.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนอาคาร 49/7 ซอย- ถนนบรมราชชนนี หมู่6 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรักษ์ อังกุราภินันท์ น.0080/2550 บริษัท สำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร จำกัด ลิงก์
116/2551 22 ก.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 40/5 ซอย- ถนนพระรามที่ 2 หมู่- แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด บ.0045/2550 นายสมชาย โตวิวัฒน์ ลิงก์
117/2551 22 ก.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 5/15 ซอย- ถนนพระรามที่ 2 หมู่- แขวงบางมด เขตจอมทอง บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด บ.0045/2550 นายสมชาย โตวิวัฒน์ ลิงก์
118/2551 22 ก.ค. 2551 บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน) 34/1 ซอยอิสรภาพ 44 ถนนอิสรภาพ หมู่- แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน) น.0019/2550 บริษัท เอดี เอนวิรอนเมนท์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
119/2551 22 ก.ค. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน 263 ซอย- ถนนเพชรเกษม หมู่10 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
120/2551 22 ก.ค. 2551 บริษัท โรงพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด 11/1-2 ซอยซอยเทียนทะเล 19 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล หมู่7 แขวงท่าช้าม เขตบางขุนเทียน บริษัท โรงพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด บ.0067/2550 นายโชคชัย ตั้งเดชอุดม ลิงก์
121/2551 15 ส.ค. 2551 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีดาร์ แมนชั่น 39 ซอย- ถนนบรมราชชนนี หมู่9 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีดาร์ แมนชั่น น.0093/2550 บริษัท นนกรุ๊ป จำกัด ลิงก์
122/2551 15 ส.ค. 2551 บ้านสุโขทัย(หลังที่ 11) ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง หมู่บ้านรามวิลล่า ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เชิงทะเล จำกัด บ.1090/2550 นางสาววิชชยา วิริยะผล ลิงก์
123/2551 15 ส.ค. 2551 บ้านสุโขทัย(หลังที่ 12) ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง หมู่บ้านรามวิลล่า ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เชิงทะเล จำกัด บ.1090/2550 นางสาววิชชยา วิริยะผล ลิงก์
124/2551 15 ส.ค. 2551 บ้านสุโขทัย(หลังที่ 14) ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง หมู่บ้านรามวิลล่า ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เชิงทะเล จำกัด บ.1090/2550 นางสาววิชชยา วิริยะผล ลิงก์
125/2551 15 ส.ค. 2551 บ้านสุโขทัย(หลังที่ 19) ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง หมู่บ้านรามวิลล่า ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เชิงทะเล จำกัด บ.1090/2550 นางสาววิชชยา วิริยะผล ลิงก์
126/2551 15 ส.ค. 2551 บ้านสุโขทัย(หลังที่ 17) ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง หมู่บ้านรามวิลล่า ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เชิงทะเล จำกัด บ.1090/2550 นางสาววิชชยา วิริยะผล ลิงก์
127/2551 15 ส.ค. 2551 บ้านสุโขทัย(หลังที่ 18) ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง หมู่บ้านรามวิลล่า ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เชิงทะเล จำกัด บ.1090/2550 นางสาววิชชยา วิริยะผล ลิงก์
128/2551 15 ส.ค. 2551 บ้านสุโขทัย(หลังที่ 16) ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง หมู่บ้านรามวิลล่า ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เชิงทะเล จำกัด บ.1090/2550 นางสาววิชชยา วิริยะผล ลิงก์
129/2551 15 ส.ค. 2551 นานมี 146 ซอย- ถนนสาทรเหนือ หมู่- แขวงสีลม เขตบางรัก บริษัท นานมี จำกัด บ.0509/2550 นายสุรินทร์ อัศวมั่นคง ลิงก์
130/2551 15 ส.ค. 2551 บ้านสุโขทัย(หลังที่ 13) ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง หมู่บ้านรามวิลล่า ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง หมู่- แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ บริษัท เชิงทะเล จำกัด บ.1090/2550 นางสาววิชชยา วิริยะผล ลิงก์
131/2551 15 ส.ค. 2551 ไทยวา ทาวเวอร์ 2 21/100 ซอย- ถนนสาทรใต้ หมู่- แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร บริษัท ไทยวา พลาซ่า จำกัด น.0004/2550 บริษัท สมาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด ลิงก์
132/2551 9 ก.ย. 2551 รัจนาการ 183 ซอย- ถนนสาทรใต้ หมู่- แขวงยานนาวา เขตสาทร ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัจนาการ (2530) บ.0432/2550 นายพิพัฒน์ ศุภสัณฐิติกุล ลิงก์
133/2551 9 ก.ย. 2551 ตึก 37 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 184 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง นิติบุคคลอาคารชุดฟอรั่ม ทาวเวอร์ บ.1104/2550 นายสุชาติ ชุติปภากร ลิงก์
134/2551 9 ก.ย. 2551 The Traveler ตึก 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง 255/19 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง บริษัท ทีฆามารค จำกัด น.0019/2550 บริษัท เอดี เอนวิรอนเมนท์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
135/2551 8 ก.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน 1 ป้าย ของอาคารสยามจัสโก้ นวมินทร์ - ซอย- ถนนนวมินทร์(สุขาภิบาล 1) หมู่- แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท อิออน(ไทยแลนด์) จำกัด บ.1090/2550 นางสาววิชชยา วิริยะผล ลิงก์
136/2551 11 ก.ย. 2551 ตึก 30 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 65 ซอย- ถนนพระราม 9 หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง นิติบุคคลอาคารชุดชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ น.0019/2550 บริษัท เอดี เอนวิรอนแมนท์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ลิงก์
137/2551 11 ก.ย. 2551 เซ็นเตอร์พ้อยต์ 2 (สุขุมวิท) 39 ซอยสุขุมวิท 10 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) น.0024/2550 บริษัท มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
138/2551 11 ก.ย. 2551 คิวเฮ้าส์ คอนแวนต์ 38 ซอย- ถนนคอนแวนต์ หมู่- แขวงสีลม เขตบางรัก บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) น.0024/2550 บริษัท มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
139/2551 11 ก.ย. 2551 คิวเฮ้าส์ อโศก 66 ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท หมู่- แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) น.0024/2550 บริษัท มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
140/2551 11 ก.ย. 2551 คิวเฮ้าส์ ลุมพินี 1 ซอย- ถนนสาทรใต้ หมู่- แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้เฮ้าส์ น.0024/2550 บริษัท มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
141/2551 11 ก.ย. 2551 เวฟเพลส 55 ซอย- ถนนวิทยุ หมู่- แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้เฮ้าส์ น.0024/2550 บริษัท มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
142/2551 11 ก.ย. 2551 โรงแรมมิโด โฮเต็ล ตึก 13 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 222 ซอย- ถนนประดิพัทธ์ หมู่- แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท มิโด โฮเต็ล จำกัด บ.0630/2550 นายราเมศวร์ คุรุกิจกำจร ลิงก์
143/2551 11 ก.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) - ซอย- ถนนพระรามที่ 2 หมู่- แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน บริษัท เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด บ.0193/2550 นายจัตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า ลิงก์
144/2551 11 ก.ย. 2551 SCB Park Plaza (West) ตึก 22 ชั้น และ 13 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 18 ซอย- ถนนรัชดาภิเษก หมู่- แขวงจตุจักร เขตจตุจักร บริษัท มหิศร จำกัด น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
145/2551 11 ก.ย. 2551 วรสมบัติ ตึก 22 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง 100/1 ซอย- ถนนพระราม 9 หมู่- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง บริษัท ปิยะสมบัติ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
146/2551 12 ก.ย. 2551 นิติบุคคลอาคารชุดบิลเลี่ยนทาวเวอร์ 108/60 ซอยหมู่บ้านวรการ ถนนพระรามที่ 2 หมู่10 แขวงบางมด เขตจอมทอง นิติบุคคลอาคารชุดบิลเลี่ยนทาวเวอร์ น.0097/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์ ลิงก์
147/2551 12 ก.ย. 2551 บี.ยู.เพลส ตึก 21 ชั้น จำนวน 1 หลัง 565 567 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ หมู่- แขวงดินแดง เขตดินแดง บริษัท บี.ยู.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด น.0068/2550 บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด ลิงก์
148/2551 12 ก.ย. 2551 เอกพัฒนาอพาร์ทเม้นท์ ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 94 ซอยลาดพร้าว 26 ถนนลาดพร้าว หมู่4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร นายอิสระ ศิริวงศ์วัฒนา บ.0268/2550 นายบรรพต ตรุษะ ลิงก์
149/2551 12 ก.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 32/2 ซอย- ถนนเคหะร่มเกล้า หมู่4 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
150/2551 12 ก.ย. 2551 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ตึก 16 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 99 ซอย- ถนน- หมู่4 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บ.0042/2550 นายณัฐนนท์ รัตนไชย ลิงก์
151/2551 12 ก.ย. 2551 สยามพารากอน 991 ซอย- ถนนพระรามที่ 1 หมู่- แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด น.0034/2550 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
152/2551 12 ก.ย. 2551 ป้ายโครงเหล็ก(บนดิน) 685 ซอยอ่อนนุช 17 ถนนอ่อนนุช หมู่- แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.0027/2550 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ลิงก์
153/2551 12 ก.ย. 2551 ลา คาสเคด คอนโดมิเนียม  1 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 หมู่- แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา