ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร


แบนเนอร์โฆษณาบริเวณนี้สำหรับ ผู้ตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบอาคาร อัตรา 10,000 บาทต่อปี ซื้อตอนนี้ แถมอีก 6 เดือน


 

 

 

 

 

 ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อาคารชุมนุมคน
เลขที่ ๑๑๐/๑-๓ ถนนประชาชื่น
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ
 


ใบ ร๑ ตรวจสอบใหญ่


ใบ ร๑ ตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๑

 

 

ใบ ร๑ ตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๒

  

 

ใบ ร๑ ตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๓

 

  

ใบ ร๑ ตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๔

 

  

ใบ ร๑ ตรวจสอบใหญ่ใบรับรอง ร๑ ของอาคารชุมนุมคน

วิทยาลัยดุสิตธานีCopyright © 2012 All Rights Reserved.

  

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                      


สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ :  0-2184-4612
โทรสาร :  0-2184-4613
Email : bsa.janjira@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bsa.or.th