ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร


แบนเนอร์โฆษณาบริเวณนี้สำหรับ ผู้ตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบอาคาร อัตรา 10,000 บาทต่อปี ซื้อตอนนี้ แถมอีก 6 เดือน






























 

 

 

 

 

 



คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ แบบ คร.11 article

แบบฟอร์มสำหรับขอเข้ารับการประเมิน คลิกที่นี่ ...

1. แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร_11) BSA.pdf 

2. discount form.pdf

 

 

 




ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ขั้นตอนการขอเข้ารับการประเมิน article
Diagram
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ



Copyright © 2012 All Rights Reserved.

  

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                      


สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ :  0-2184-4612
โทรสาร :  0-2184-4613
Email : bsa.janjira@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bsa.or.th