ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร


แบนเนอร์โฆษณาบริเวณนี้สำหรับ ผู้ตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบอาคาร อัตรา 10,000 บาทต่อปี ซื้อตอนนี้ แถมอีก 6 เดือน


 

 

 

 

 

 ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร


ขั้นตอนการขอเข้ารับการประเมินarticle

 ขั้นตอนการขอเข้ารับการประเมิน

Diagram

 ภาพรวมการดำเนินงาน

คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ แบบ คร.11article

แบบฟอร์มสำหรับขอเข้ารับการประเมิน

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ

 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

1
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.

  

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                      


สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ :  0-2184-4612
โทรสาร :  0-2184-4613
Email : bsa.janjira@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bsa.or.th